Вопросы языкознания - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вопросы языкознания

«ВОПРО́СЫ ЯЗЫКОЗНА́НИЯ» Засн. 1952 у Москві як наук.-теор. часопис відділення істор.-філол. наук РАН. Виходять двічі на місяць; наклад – 1,5 тис. прим. (2005). Засн. внаслідок «мовознавчої дискусії», що проводилася в СРСР на поч. 50-х рр. за участі Й. Сталіна. Був покликаний об’єднати вчених із різних міст і республік СРСР, академічну та вищої школи мовознавчу науку. Гол. ред. були В. Виноградов, Ф. Філін, Г. Степанов, Т. Гамкрелідзе, М. Толстой, О. Трубачов, від 2002 – Т. Ніколаєва. Друкуються статті з багатьох галузей лінгвістики на матеріалі різних мовних родин. Увагу приділено індоєвропеїстиці, славістиці, русистиці, теорії та методології мовознав. досліджень. Регулярно подаються огляди ідей і методів зарубіж. лінгвістики. У 60-х рр. на сторінках «В. я.» проведено велику дискусію про структуралізм у мовознавстві. У 70-х рр. часопис активно обстоював «марксистську» науку про мову. Від 2-ї пол. 80-х рр. збільшилася кількість публікацій з історії лінгвістики. В останні роки у «В. я.» ширше висвітлюються питання когнітив. та генератив. лінгвістики, проблеми мов народів РФ. У журналі друкувалися провідні рос. та зарубіжні вчені. У різні роки авторами були й укр. мовознавці: Л. Булаховський, М. Жовтобрюх, А. Білецький, І. Білодід, Ф. Жилко, О. Мельничук, О. Ткаченко, Ю. Жлуктенко, Ю. Карпенко, В. Русанівський, В. Скляренко, В. Франчук, Т. Назарова, Є. Отін, Н. Озерова, В. Левицький, В. Труб, О. Почепцов, Д. Руденко, Р. Помірко й ін., а також амер. учений укр. походження О. Пріцак. Часопис регулярно вміщував рецензії на вагомі праці укр. мовознавців.

Літ.: Алпатов В. М. Пятьдесят лет журнала «Вопросы языкознания» // ВЯ. 2002. № 1.

П. О. Селігей

Стаття оновлена: 2006