Воробець Зиновій Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Воробець Зиновій Дмитрович


Воробець Зиновій Дмитрович

ВОРОБЕ́ЦЬ Зиновій Дмитрович (09. 10. 1948, с. Нестюки Золочів. р-ну Львів. обл.) – біолог, біохімік. Чоловік Н. Воробець. Д-р біол. н. (1988), проф. (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (2007). Закін. Львів. ун-т (1975). Працював 1976–88 в Ін-ті біохімії АН УРСР; від 1988 – у Львів. мед. ун-ті: зав. каф. мед. біології та генетики, декан мед.-профілакт. ф-ту (1990–96); водночас пров. н. с. Ін-ту біології клітин НАНУ. Дослідив роль фосфатидилінозитидного циклу, ГТФ-зв’язуючих білків, аденілатциклазної та кальцій-транспортуючих систем в регуляції скоротливості міокарда. Вивчає молекулярні механізми регуляції проліферації норм. і пухлин. клітин поліпептидними факторами росту.

Пр.: Регуляция внутриклеточной концентрации кальция в мышцах. К., 1987 (співавт.); Антагонисты ионов кальция и механизмы их действия в возбудимых тканях // Биохимия животных и человека. 1990. Вып. 14 (співавт.); Вплив блокаторів транспорту кальцію на регуляцію поліпептидними факторами росту інтенсивності синтезу ДНК у клітинах нирок лінії NRК-49 F // Acta Medica Leopoliensia. 1995. Т. 1, № 2/3; Зв’язок активності кальцій-транспортуючих систем з інтенсивністю окисних процесів у нормальних та пухлинних клітинах // Експерим. та клін. фізіологія і біохімія. 1998. № 3/4 (співавт.); Ідентифікація G-білків сарколеми міокарда, задіяних у M-холінергічну регуляцію скоротливості серця // УБЖ. 2002. Т. 74, № 4а (співавт.).

Статтю оновлено: 2016