Воробйов Юрій Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Воробйов Юрій Сергійович

ВОРОБЙО́В Юрій Сергійович (08. 09. 1936, Харків) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1979), проф. (1984). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1984). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. політех. ін-т (1960). Відтоді працює в Ін-ті проблем машинобудування НАНУ (Харків): від 1979 – зав. відділу нестаціонар. мех. процесів; за сумісн. – проф. каф. динаміки та міцності машин Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т» (1966–96 та від 2002), каф. конструкції авіац. двигунів Нац. аерокосміч. ун-ту «Харків. авіац. ін-т» (1996–2002). Наук. дослідж. у галузі динаміки і міцності машин: теорія скручених стрижнів складної форми, ієрархічна система матем. моделей лопаткового апарата турбомашин та ін. конструктив. елементів, комплекс методів розрахунку складних систем по частинах, особливості коливань лопаткового апарата та ін. елементів турбомашин та маш.-буд. конструкцій, швидкісне пружнопластичне деформування матеріалів та елементів конструкцій.

Пр.: Численные методы в прикладной теории упругости. К., 1968 (співавт.); Воздействие динамических нагрузок на элементы конструкций. К., 1974 (співавт.); Теория закрученных стержней. К., 1983 (співавт.); Колебания лопаточного аппарата турбомашин. К., 1988; Скоростное деформирование элементов конструкций. К., 1989 (співавт.); Численный анализ колебаний системы турбоагрегат–фундамент. К., 1991 (співавт.); Numerical investigation of blade packet vibrations. New York, 1997 (співавт.); Особенности моделирования колебаний пакетов турбинных лопаток с полочными связями // Авиац.-космич. техника и технология. Х., 2001. Вып. 26 (співавт.); Роль импульсных нагрузок для ГТД // Там само. 2002. Вып. 34 (співавт.).

Г. О. Депарма, С. В. Єпіфанов

Стаття оновлена: 2006