Воронков Генріх Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Воронков Генріх Сергійович

ВОРОНКО́В Генріх Сергійович (06. 10. 1939, м. Кохма Іванов. обл., РФ) – лікар. Д-р мед. н. (1991). Закін. Київ. мед. ін-т (1964). Працював в Ін-ті геронтології АМН СРСР (Київ, 1966–73); у Київ. НДІ клін. і експерим. хірургії (нині Ін-т хірургії та трансплантології АМНУ): зав. лаб. біохімії (1973– 77); від 1977 – в Ін-ті кардіології АМНУ (Київ): від 1992 – кер. організац.-метод. відділу. Осн. напрям наук. дослідж. – енерготранспортна система в клітинах міокарда за умов його ішеміч. ураження.

Пр.: Креатинкиназа в субклеточных компонентах миокарда кроликов в условиях экспериментального ограничения коронарного кровотока // УБЖ. 1987. Т. 59, № 6; Хеми- и триболюминесценция эндотелия грудной аорты гаммаоблученных кроликов с экспериментальной гиперхолестеринемией // Радиац. биология, радиоэкология. 1996 Т. 36; Роль вільнорадикальних процесів у виникненні та прогресуванні атеросклерозу // УКЖ. 1998. № 7–8; История медицины. К., 2003 (усі – співавт.).

Л. Л. Вавилова

Стаття оновлена: 2006