Воронов Віктор Георгійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Воронов Віктор Георгійович

ВО́РОНОВ Віктор Георгійович (14. 03. 1934, Харків – 26. 08. 1999, там само) – фахівець у галузі управління теплоенергетичними процесами. Д-р тех. н. (1974), проф. (1977). Закін. Харків. політех. ін-т (1956). Працював в Укр. фіз.-тех. ін-ті (1956–61), філії Ін-ту автоматики АН УРСР (1962–64), Укр. заоч. політех. ін-ті (1965– 74; усі – Харків). Від 1974 – зав. каф. автоматики і упр. в тех. системах Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Вивчав пристрої та системи автомат. керування теплоенергет. процесами; проблеми збирання, передавання та оброблення інформації про т-ру, вологість, тиск у процесах виготовлення матеріалів і конструкцій, продуктів споживання. Засн. наук. школи з теплоенергет. процесів.

Пр.: Основы научных исследований по специальностях «Автоматика и телемеханика», «Информационно-измерительная техника», «Электронно-вычислительные машины»: Учеб. пособ. Х., 1977 (співавт.); Микропроцессоры и микроЭВМ в автоматике: Учеб. пособ. Х., 1986 (співавт.); Идентификация энергосберегающих режимов сушки древесины в строительной индустрии. Москва, 1990 (співавт.); Автоматизація процесів сушіння деревини у будівельній індустрії: Структур. синтез САК. К., 1992 (співавт.); Сучасні методи проектування систем управління. Х., 1996.

Літ.: Выдающиеся педагоги ВШ Харькова; Харьков. политех.

Ю. І. Зайцев

Стаття оновлена: 2006