Воронов Станіслав Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Воронов Станіслав Андрійович

ВО́РОНОВ Станіслав Андрійович (18. 12. 1941, м. Новосибірськ, РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1984), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (1994). Закін. Львів. політех. ін-т (1963), відтоді працює у ньому (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): 1969–79 – ст. н. с. проблем. лаб. синтезу нових матеріалів, 1984 – доц., від 1986 – проф., від 1988 – зав. каф. орган. хімії, одночасно 1987–2001 – проректор з наук. роботи. Наук. дослідж.: синтез нових типів функціонал. ініціаторів радикал. процесів; синтез емульгаторів-ініціаторів та їх застосування для водно-дисперсій. полімеризації, одержання латексів типу «ядро-оболонка»; модифікування поверхні мінерал. і орган. наповнювачів олігопероксидами та створення на їх основі полімер. композиц. матеріалів. В. – кер. наук. школи функціонал. низькомолекулярних і полімерних пероксидів і нових полімерних матеріалів. Розвинув новий наук. напрям – хімію гетерофункціонал. полімероксидів. Під кер-вом В. створ. нові полімерні матеріали, конкурентоспроможні на світ. ринку; розроблено технологію і впроваджено у вироб-во тепло- і електропровідні гуми та вироби з них.

Пр.: Гетерофункциональные олигопероксиды: Новые перспективы создания композиционных материалов. Черноголовка, 1990 (співавт.); Heterofunctional polyperoxides. Theoretical basis of their synthesis and application in compounds. Lviv, 1994 (співавт.); Polymer at interphase synthesis adsorption conformation and reactivity. Lviv, 1994 (співавт.); Polyperoxide surfactants for interface modification and compatibilization of polymer colloidal systems. I. Synthesis and properties of polyperoxide surfactants // J. Applied Polymer Science. 2000. Vol. 76 (співавт.); Про вплив конформації молекул поліпероксиду на термоліз пероксидних груп // Доп. НАНУ. 2002. № 6 (співавт.); Органічна хімія: Навч. посіб. 2-е вид. Л., 2003 (співавт.).

Літ.: Станіслав Андрійович Воронов: Біобібліографія вчених Львів. політехніки. Л., 2001.

Б. Л. Рубльов

Статтю оновлено: 2006