Ворошко Павло Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ворошко Павло Павлович

ВО́РОШКО Павло Павлович (07. 09. 1940, м. Саранськ, Мордовія, РФ) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р тех. н. (1989). Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1962), де й працював н. с. (1963–71); від 1971 – в Ін-ті проблем міцності НАНУ (Київ): зав. лаб. матем. моделювання і автоматизації розв’язання задач міцності (1992–96), зав. відділу матем. моделювання і аналіт. аналізу розв’язання задач механіки деформівного твердого тіла (1996–2001), від 2001 – пров. н. с. відділу чисел. і експерим. методів досліджень конструкц. міцності. Розробляє обчислюв. методи розв’язання тривимір. крайових задач термопружності і механіки руйнування для розрахунків напружено-деформованого стану складних конструкц. елементів енергет. машин.

Пр.: Напряженно-деформированное состояние тел вращения. К., 1977 (співавт.); Формулировка вариационных принципов типа Рейсснера для пластических задач термоупругости // Докл. АН УССР. 1984. № 3, вып. 4; Прочность и долговечность элементов энергетического оборудования. К., 1987 (співавт.); Построение интегральных соотношений теории упругости и их приложение к задачам линейной механики разрушения // ПП. 2003. № 6.

О. П. Панова

Стаття оновлена: 2006