Воскобойников Михайло Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Воскобойников Михайло Михайлович


Воскобойников Михайло Михайлович

ВОСКОБО́ЙНИКОВ Михайло Михайлович (16 (28). 04. 1873, м. Павловськ, нині Воронез. обл., РФ – 15. 12. 1942, м. Кзил-Орда, Казахстан) – зоолог-морфолог. Д-р біол. н. (1914). Премія ім. М. Ахматова РАН (1915). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту Моск. ун-ту (1896). Від 1897 працював у Зоол. музеї цього Ун-ту; 1899–1903 – в Юр’єв. ун-ті (нині м. Тарту, Естонія); від 1903 – в Ун-ті св. Володимира (згодом Київ. ун-т): від 1917 – проф., одночасно від 1936 – зав. каф. зоології і порівнял. анатомії хребетних. За сумісн. від 1906 – викл., від 1910 – проф. Київ. вищих жін. курсів; від 1922 – зав. відділу порівнял. морфології, від 1939 – консультант Ін-ту зоології АН УРСР (Київ). Під час 2-ї світ. війни був евакуйов. у Середню Азію. Основні напрями наук. досліджень: порівнял. анатомія хребет. тварин; походження черепа; будова і функція зябрового апарату риб; еволюція вісцерал. апарату. Засн. нового напряму в зоології – функціон. морфологія.

Пр.: К истории развития костистых рыб // Дневник 11-го съезда естествоиспытателей и врачей. С.-Петербург, 1901; Окраска хрящей на препаратах in toto // Там само; Развитие висцерального скелета костистых рыб (к гипотезе о происхождении черепа позвоночных) // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. 1909. Т. 21; Очерки по бранхиомерии позвоночных // Там само. 1914. Т. 24; Аналіз пристосувань до зябрового дихання у хребетних, як спроба побудування синтетичної морфології // Зб. пр. з морфології тварин Ін-ту зоології і біології ВУАН. К., 1934.

Літ.: Касьяненко В. Г. Михаил Михайлович Воскобойников (1873 – 1942) // ВЗ. 1968. № 1; Биологи.

Статтю оновлено: 2006