Всесвітня література в середніх навчальних закладах України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України

«ВСЕСВІ́ТНЯ ЛIТЕРАТУ́РА В СЕРЕ́ДНIХ НАВЧА́ЛЬНИХ ЗА́КЛАДАХ УКРАЇ́НИ» – щомiсячний науково-методичний журнал для вчителiв зарубіжної лiтератури та російської словесностi. Засн. 1976 Мін-вом освiти і науки України та вид-вом «Педагогічна преса» у Києві як ж. «Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины»; 1993–96 – укр. мiжетнiч. наук.-пед. ж. «Вiдродження»; від 1996 – сучасна назва. Видається укр. і рос. мовою, наклад – 8500 прим. Осн. напрям роботи – висвітлення досвіду вчителів зарубіж. та рос. літ-ри на естет., літературознав. основі. Вивчення творів зарубіж. літ-ри подається у зв’язках з українською. Значне місце відводиться адаптації здобутків зарубіж. та вітчизн. літературознавства до практики викладання предмета. Осн. рубрики: «Нова школа: практика, проблеми», «Методика, пошук, досвід», «Наука – школі», «Питання філології», «Російська мова в школах України». Гол. ред. – І. Ненько (від 1983).

В. В. Смолянець

Стаття оновлена: 2006