Всеукраїнська ліга українських жінок (ВЛУЖ) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Всеукраїнська ліга українських жінок (ВЛУЖ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА ЛІ́ГА УКРАЇ́НСЬКИХ ЖІНО́К (ВЛУЖ) – об’єднання українських жінок для захисту своїх соціальних, культурних та економічних прав, сприяння пробудженню і зростанню громадської активності жінок та підвищення їхньої ролі у національному відродженні України. Створ. 1995 у Львові з ініціативи КУНу як неприбутк. орг-ція, усі заходи якою здійснюються на пожертви. Обл. орг-ції зареєстровано у 22-х областях України, Криму та Києві. ВЛУЖ здійснює також просвітн.-мист. заходи, спрямовані на відродження нац.-реліг. традицій, підвищення громадян. свідомості, підняття моральності молодого покоління (урочисті вечори, презентації книг, публікації в пресі, видавн. діяльність, мист. виставки), заповнення «білих плям» історії України, повернення незаслужено забутих імен та протистояння фальсифікації нашої історії антиукр. силами (зустрічі з учнями та студентами, темат. конкурси, конф., орг-ція літніх дит. таборів); залучає молодь до піклування про могили героїв та жертв тоталітар. режиму; організовує екскурсії та прощі до святих місць України. Від 1999 ВЛУЖ – чл. Нац. ради жінок України. Об’єдн. очолювала Д. Гусяк (1995–2004), від 2004 – Р. Резніченко.

Ю. Д. Зайцев, Л. С. Купчик

Статтю оновлено: 2006