Всеукраїнська надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності (ВУНКЛН, ВСЕУКРГРАМЧЕКА) | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Всеукраїнська надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності (ВУНКЛН, ВСЕУКРГРАМЧЕКА)


Всеукраїнська надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності (ВУНКЛН,  ВСЕУКРГРАМЧЕКА)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА НАДЗВИЧА́ЙНА КОМІ́СІЯ З ЛІКВІДА́ЦІЇ НЕПИСЬМЕ́ННОСТІ (ВУНКЛН, «ВСЕУКРГРАМЧЕКА») – державний орган, що керував ліквідацією неписьменності в Україні. Створ. 21 травня 1921 у Харкові постановою Раднаркому УСРР у кількості 5-ти осіб. Очолив комісію голова ВУЦВК Г. Петровський. При Комісії діяла постійна нарада з представників ЦК КП(б)У, жін. відділ. ЦК комсомолу і Пд. бюро Всесоюз. центр. ради профспілок. При всіх місц. відділ. нар. освіти були організовані місц. надзвичайні комісії для боротьби із неписьменністю. До сфери діяльності ВУНКЛН входило кер-во всією роботою з ліквідації неписьменності і малописьменності на тер. УСРР; створення мережі лікнепів (установ з ліквідації неписьменності) і шкіл для малописьменних; кер-во підготовкою і перепідготовкою працівників, що займалися ліквідацією неписьменності; створення фондів, програм, букварів та книг для малописьменних. Загалом видавн. робота проводилася незадовільно, зокрема 1922 видано лише 2,2 тис. прим. навч.-метод. літ-ри, тоді як з РСФРР було завезено понад 100 тис. прим. ВУНКЛН також координувала діяльність осіб, які брали участь у ліквідації неписьменності, вела облік неписьменних і малописьменних, організовувала проведення культпоходів, співпрацювала з місц. органами влади і т-вом «Геть неписьменність». У 1930 ліквідована.

Літ.: Воронець А. Неписьменність на Україні і боротьба з нею. X., 1924; Шевчук Г. М. Культурне будівництво на Україні у 1921–1925 роках. К., 1962.

Статтю оновлено: 2006