Всеукраїнська рада професіних спілок України (ВУРПС) | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Всеукраїнська рада професіних спілок України (ВУРПС)


Всеукраїнська рада професіних спілок України (ВУРПС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА ПРОФЕСІ́ЙНИХ СПІЛО́К УКРАЇ́НИ (ВУРПС) – керівний орган профспілкових об’єднань. Створ. на 2-му Всеукр. з’їзді профспілок України у Харкові (3–8 листопада 1924), рішення якого схвалено 6-м з’їздом Всесоюз. профеc. спілок. На цьому з’їзді за пропозицією ВЦРПС Укр. бюро ВЦРПС, яке виконувало функції обл. профспілк. центру, перетворювалося у ВУРПС, а Укрбюро ЦК галуз. спілок – у всеукр. ком-ти або центр. правління цих спілок. Відповідно респ. конф. профспілок замінювалися щоріч. профспілк. з’їздами. Новоутворені респ. органи залишалися залежними від заг.-союз. профспілк. центру. Майже одноголосно делегати з’їзду проголосували за збереження принципу єдності профспілк. руху СРСР і відхилили пропозицію чл. Укр. комуніст. партії про створення незалежного представництва укр. профспілок у міжнар. об’єднанні рев. профспілок – Профінтерні. Незважаючи на заяву з’їзду про передачу кер-ва укр. профспілк. рухом у відання респ. органів, повноваження останніх, як і раніше, обмежувалися виконав. функціями. Всеукр. з’їзд та ВУРПС повинні були контролювати виконання всеукр. ком-тами й місц. союз. органами постанов всесоюз. з’їздів і ВЦРПС, а у разі прийняття ними положень, що суперечать цим постановам, призупиняти їх дію. Діяльність ВУРПС також обмежувалася підзвітністю ВЦРПС. До президії ВУРПС було обрано 13 чл. і 6 канд. у чл. Перший голова – Ф. Угаров. Надалі реорганізація укр. профспілок лише відбивала зміни в адм. поділі УРСР.

Літ.: Второй съезд профсоюзов Украины. 3–8 ноября 1924 г. X., 1924; Очерки истории профессиональных союзов Украинской ССР. К., 1983; Нариси історії профспілок України. К., 2002.

Статтю оновлено: 2006