Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ПОЛІТИ́ЧНИХ В’Я́ЗНІВ І РЕПРЕСО́ВАНИХ – громадська неурядова організація, котра об’єднує переслідуваних комуністичним режимом осіб. Засн. 1989 у Києві як Всеукр. т-во репресованих. Масове звільнення укр. політв’язнів із комуніст. концтаборів 1987–89 в умовах лібералізації тоталітар. режиму стимулювало пошуки легал. форм тієї самої «антисовєт.», «антикомуніст.» діяльності, за яку їх переслідували ув’язненням, засланням, спецпоселенням, звільненням з роботи, цькуванням у ЗМІ. Т-во складається із центр. органів і регіон. об’єднань в АР Крим, областях, Києві та Севастополі. Кер. органи: голова, Провід, Координац. рада, які обираються на 3 р.; наук.-метод. рада. Діяльність орг-цій здійснюється за рахунок пожертв та внесків. Т-во організовувало мітинги, демонстрації, конгреси, наук. конф. тощо з вимогою надання Україні незалежності. Особливо успіш. були проведені у Києві мітинг у День прав людини 1 грудня 1989 та демонстрація 1991 в зеків. уніформах. Подібні акції проводили й обл. філії на місцях. Після 24 серпня 1991 діяльність Т-ва спрямов. на зміцнення Укр. Держави, сприяння держ., нац. і духов. відродженню України, побудову демократ. держави, формування громадян. сусп-ва, відновлення громадян. прав репресованих, надання морал. і матер. підтримки чл. орг-ції (40 тис. осіб). Значна увага приділяється правозахис. діяльності. Орг-ція бере активну участь у сусп.-політ. житті, у вибор. кампаніях; проводить міжнар. конгреси, зокрема 22–23 червня 1991 в Києві спільно зі Світ. лігою укр. політв’язнів Т-во організувало 1-й Всесвіт. конгрес укр. політв’язнів, у якому взяли участь бл. тисячі делегатів з Канади, США, Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Австралії, Литви, Естонії, Вірменії, Ізраїлю, Білорусі, Росії. Конгрес висунув вимогу про негайне надання незалежності Україні. 2-й Всесвіт. конгрес укр. політв’язнів відбувся 4–6 червня 1993 у Києві (взяло участь 1,2 тис. осіб із 18-ти країн світу). Конгрес закликав надати необхід. соц. захист репресованим. 1995 Т-во провело Міжнар. конгрес політв’язнів комуніст. режимів; учасниками форуму були чл. нац. асоц. колиш. політв’язнів із 21 країни. Було ухвалено Відозву Міжнар. конгресу політв’язнів комуніст. режимів до урядів та громадськості посткомуніст. країн щодо міжнар. суду над комунізмом. Т-во видає ж. «Зона» (від 1992), веде просвітницько-виховну роботу серед молоді, домагається проведення кримінал.-судових процесів за комуніст. злочини в Україні. 7 квітня 2000 Т-во висунуло вимогу до РФ про компенсац. виплати репрес. українцям за примус. працю на її території. Голова – Є. Пронюк.

В. В. Овсієнко

Стаття оновлена: 2006