Всеукраїнський музичний комітет (ВУКМУЗКОМ) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Всеукраїнський музичний комітет (ВУКМУЗКОМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНИЙ КОМІТЕ́Т (ВУКМУЗКОМ) – одна з перших урядових структур більшовицької влади в Україні в галузі мистецтва. Діяв у лютому–серпні 1919 при Всеукр. відділі мист-в Наркомосу УСРР і Ком-ті пропаганди мист-в (до квітня – у Харкові, від квітня – у Києві, до його захоплення військами А. Денікіна). Кер. ВУКМУЗКОМу були рос. митці М. Біхтер (до 15 липня) і Л. Собінов (від 15 липня). Проте більшість відділів очолювали укр. музиканти – М. Леонтович (концертний), Ф. Акименко (педагогічний), Р. Ґлієр (репертуарний), М. Домбровський (історико-теоретичний). Актив. чл. ком-ту були Я. Степовий, К. Стеценко, Б. Яворський. Серед заходів, які проводив ВУКМУЗКОМ, – націоналізація всіх муз. ВНЗів УСРР (Київ., Харків. та Одес. консерваторій і Муз.-драм. ін-ту ім. М. Лисенка) і Симф. оркестру ім. М. Лисенка; влаштування Днів пролетар. культури, червоного командира, концертів-мітингів на підтримку більшов. влади.

М. Г. Лабінський

Стаття оновлена: 2006