Всеукраїнський центральний військово-революційний комітет (ВЦВРК) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Всеукраїнський центральний військово-революційний комітет (ВЦВРК)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ЦЕНТРА́ЛЬНИЙ ВІЙСЬКО́ВО- РЕВОЛЮЦІ́ЙНИЙ КОМІТЕ́Т (ВЦВРК) – більшовицький керівний орган з підготовки та проведення повстання проти австро-німецьких окупантів і режиму П. Скоропадського. Створ. у липні 1918 в м. Курськ (РФ) відповідно до рішення 1-го з’їзду КП(б)У. До його складу входили: А. Бубнов (голова), В. Затонський, Ю. Коцюбинський та ін. Ком-т здійснював кер-во роботою військ. штабів при підпіл. більшов. ревкомах, що створювалися для безпосеред. військ.-тех. підготовки повстання на місцях. 5 серпня 1918 ВЦВРК видав наказ № 1 про початок заг. зброй. повстання в Україні, який був схвалений ЦК КП(б)У. Виконання цього наказу призвело до розгрому розпорошених та ізольов. виступів робітників і селян, внаслідок чого Пленум ЦК КП(б)У (8–9 вересня 1918) засудив дії ВЦВРК як передчасні й помилкові. Тоді ж ВЦВРК розпочав формування на тер. РФ 1-ї та 2-ї повстан., водночас намагаючись об’єднати під своїм кер-вом усі підпіл. повстан. орг-ції в Україні. Склав свої повноваження із утворенням 28 листопада 1918 Тимчас. робітничо-селян. уряду України.

О. Й. Щусь

Стаття оновлена: 2006