Всеукраїнські з’їзди рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Всеукраїнські з’їзди рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКІ З’Ї́ЗДИ РАД РОБІТНИ́ЧИХ, СЕЛЯ́НСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІ́ЙСЬКИХ ДЕПУТА́ТІВ – вищі органи державної влади в Україні з початку утворення УСРР (грудень 1917) до прийняття Конституції УРСР 1937. У період між з’їздами законодавчим, розпорядчим та контролюючим органом УСРР був ВУЦВК. У міжвоєн. період відбулося 14 з’їздів.

1-й – 11(24)–12(25) грудня 1917 (Харків) – вирішував питання проголошення України рад. республікою у складі РРФСР та утворення органів держ. влади – ЦВК та Нар. секретаріату.

2-й – 17–19 березня 1918 (м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ) – обговорював проблеми держ. устрою, земел. питання, фінанс. становище, орг-цію військ. сил. Схвалив підписання Брестського мирного договору.

3-й – 6–10 березня 1919 (Харків) – приділив увагу проблемам держ. і госп. буд-ва. Затвердив першу Конституцію УСРР.

4-й – 16–20 травня 1920 (Харків) – заслухав доповіді про діяльність уряду, культурне буд-во, звернувся з маніфестом до трудящих України про орг-цію відсічі польс. інтервенції. Ухвалив постанову «Про державні відносини УСРР та РРФСР».

5-й – 25 лютого – 3 березня 1921 (Харків) – розглянув питання відбудови нар. госп-ва, встановив орден Трудового червоного прапора УСРР, ратифікував союз. робітн.-селян. договір між УСРР та РРФСР, об’єднав ВРНГ УСРР і низку наркоматів з відповід. структурами РРФСР.

6-й – 14–17 грудня 1921 (Харків) – зосередив увагу на проблемах мирного буд-ва, накреслив конкретні заходи щодо практич. реалізації засад НЕПу.

7-й – 10–14 грудня 1922 (Харків) – обговорив питання про добровіл. об’єднання респ. у єдину союзну державу. Прийняв декларацію про утворення СРСР і осн. положення Конституції СРСР. Обрав делегатів на 10-й Всерос. і 1-й Всесоюз. з’їзди рад.

8-й – 17–20 січня 1924 (Харків) – прийняв постанову про ратифікацію договору про утворення СРСР і союз. Конституції, доручив ВУЦВК внести необхідні зміни в Конституцію УРСР.

9-й – 3–10 травня 1925 (Харків) – затвердив відповідні зміни в Конституції УСРР.

10-й – 6–13 квітня 1927 (Харків) – схвалив рішення 14-го з’їзду ВКП(б) (грудень 1925) і 1-ї всеукр. партконференції (жовтень 1926) про індустріалізацію.

11-й – 7–15 травня 1929 (Харків) – затвердив перший п’ятиріч. план розвитку нар. госп-ва УСРР на 1928–33. Прийняв нову Конституцію УСРР.

12 – 25 лютого – 4 березня 1931 (Харків) – розглянув перспективи розвитку України у галузі економіки, культури, соц. сфери, діяльності рад.

13-й – 15–22 січня 1935 (Київ) – окреслив заходи подальшого піднесення нар. госп-ва у ході виконання другої п’ятирічки.

14-й (надзвичайний) – 25–30 січня 1937 (Київ) – затвердив нову Конституцію УРСР, відповідно до якої найвищим органом держ. влади в Україні стала ВР УРСР.

Літ.: Резолюції Всеукраїнських з’їздів Рад. Х., 1932.

В. П. Капелюшний

Стаття оновлена: 2006