Всеукраїнські учительські з’їзди - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Всеукраїнські учительські з’їзди

ВСЕУКРАЇ́НСЬКІ УЧИ́ТЕЛЬСЬКІ З’Ї́ЗДИ – представницькі збори вчителів. 1-й В. у. з. відбувся 5– 6 квітня 1917 у Києві з ініціативи Т-ва шкіл. освіти. З’їзд прийняв резолюції про повну українізацію нижчої освіти; обов’язкове запровадження укр. мови, літ-ри, історії і географії у серед. школі; заснування укр. кафедр у ВШ; заснування укр. публіч. б-к; повернення в Україну мист. та істор. цінностей; створення нац. архівів і музеїв. З’їзд звернувся до УЦР з пропозицією утворити Всеукр. шкільну раду – орг-цію, яка б контролювала діяльність шкіл. округ та кураторів, признач. Тимчас. урядом і обрав Центр. бюро Всеукраїнської учительської спілки, до якого увійшли С. Русова (голова), Л. Білецький (секретар), О. Дорошкевич, А. Баккалінський.

2-й В. у. з. відбувся 10–12 серпня 1917 у Києві. У ньому взяли участь бл. 700 делегатів. Порядок денний складався з двох питань: українізація школи і план розбудови єдиної школи. Резолюції з’їзду покладали виконання цих завдань на Ген. секретарство освіти. Визнавалось за необхідне запровадження з 1 вересня 1917 навчання у нижчій школі тільки укр. мовою, враховуючи при цьому права нац. меншин на нац. освіту. З’їзд прийняв рішення про відкриття Укр. нар. ун-ту і Наук.-пед. академії.

13–14 серпня 1917 у Києві відбувся 1-й Всеукр. профес. учител. з’їзд, скликаний Центр. бюро Всеукр. учител. спілки. Гол. метою його проведення було створення профес. орг-ції вчителів нар. і серед. шкіл за нац.-територіал. принципом. На з’їзд прибув 141 делегат, що репрезентував 13 169 учителів. З’їзд розглянув осн. засади створення Всеукр. учител. спілки, а також питання, які торкалися правн., екон., культур. і громад.-політ. становища вчителів.

Літ.: Жученко О. Українське життя у Києві на світанку волі // ЛНВ. 1917. Ч. 1; Пастернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917– 1919 pp. K., 1920; Крилов І. Система освіти в Україні (1917–1930). Мюнхен, 1956.

Т. С. Осташко

Стаття оновлена: 2006