Вугільних енерготехнологій Інститут НАНУ та Міністерства палива та енергетики України — Енциклопедія Сучасної України

Вугільних енерготехнологій Інститут НАНУ та Міністерства палива та енергетики України

ВУГІ́ЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛО́ГІЙ Інститут НАНУ та Міністерства палива та енергетики України – наукова установа, що проводить фундаментальні та прикладні дослідження у галузі вугільних енерготехнологій. Свою історію веде від 1974, коли лаб. дослід. магнітогідродинаміч. генератора Центр. н.-д. електротех. лабораторії Київенерго було передано як наук.-експерим. базу Ін-ту електродинаміки АН УРСР (Київ), від 1979 – відділ. магнітогідродинаміч. генераторів електроенергії цього Ін-ту, потім – відділ. високотемператур. перетворення енергії Ін-тів електродинаміки (1981–85), проблем моделювання в енергетиці (1985–88) та проблем енергозбереження (1988–96) НАНУ. Від 1996 – самост. установа з назвою Наук.-тех. центр вугіл. енерготехнологій, від 2002 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – 3 наук., конструктор.-технологічний та заг.-технічний відділи. Розробляє високоефективні екологічно чисті технології спалювання та газифікації вітчизн. вугілля з метою його використання в енергетиці України; проводить тепло- та електрофіз. дослідж., спрямовані на підвищення ефективності перетворення теплової енергії в електричну; розробляє та впроваджує сучасні методи діагностики та запобігання викидам шкідл. речовин ТЕС у довкілля. Фахівці Ін-ту розробили технології спалювання та газифікації високозольного укр. енергет. вугілля у циркулюючому киплячому шарі під тиском; технології спалювання високосірчаного та солоного вугілля, відходів мокрого та сухого вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі; технологію напівсухого очищення димових газів ТЕС від оксидів сірки; проведено адаптацію сучас. технологій спалювання в циркулюючому киплячому шарі вугілля укр. родовищ, на основі чого внесено зміни в конструкції енергет. котлоагрегатів, та цикл робіт з розширення палив. бази енергетики України за рахунок залучення до палив. балансу бурого вугілля, шламів та сухих відходів вуглезбагачення. В Ін-ті працюють 40 н. с., з них – 6 д-рів та 18 канд. н.; діють наук. школи з нових технологій терміч. переробки твердого палива та досліджень елементар. процесів у низькотемператур. плазмі. За розроблений прилад для індентифікації куль та гільз пальникової зброї на основі оптич. методів дослідж. поверхонь співроб. Ін-ту (Ю. Корчевой, В. Макарчук, М. Бородін) удостоєні Держ. премії України в галузі н. і т. (2002). Дир. – Ю. Корчевой (від 1996).

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
Н. І. Дунаєвська . Вугільних енерготехнологій Інститут НАНУ та Міністерства палива та енергетики України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30073 (дата звернення: 05.03.2021).