Вугільної промисловості Центральне бюро науково-технічної інформації - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вугільної промисловості Центральне бюро науково-технічної інформації

ВУГІ́ЛЬНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ Центральне бюро науково-технічної інформації – центральна інформаційна установа підприємств і організацій вугільної промисловості. Підпорядк. Мін-ву палива та енергетики України. Засн. 1971 у Донецьку на базі Центр. бюро тех. інформації і Будинку техніки. У структурі Бюро – 3 відділи (вивчення й пропаганди передового досвіду, наук.-тех. досягнень і екон. інформації; патент. й інформ. забезпечення; підготовки, оформлення й випуску наук.-тех. інформації), центр. наук.-тех. б-ка. Бюро виконує н.-д. роботи й надає вироб.-комерц. послуги із наук.-тех. інформ. забезпечення підпр-в і орг-цій вугіл. та ін. суміж. галузей пром-сті з питань удосконалення технології і техніки видобутку вугілля, збагачення й поліпшення якості вугілля, технології й орг-ції праці на підзем. транспорті, буд-ва й проектування шахт, геолого-маркшейдер. справи, техніки безпеки, екології й охорони довкілля, механізації допоміж. робіт і важкої ручної праці, економіки й орг-ції вироб-ва. Займається вивченням й системат. уточненням інформ. потреб фахівців галузі та визначенням осн. категорій споживачів інформації, удосконаленням орг-ції інформ. забезпечення, наук. обробкою докум. матеріалів і створенням галуз. довідково-інформ. фонду. При Бюро функціонує міжгалуз. патент. фонд, який нараховує бл. 20 млн описів винаходів, захищених автор. свідоцтвами і патентами 57-ми країн світу. Перший дир. – Ф. Гапоненко, 1987–2003 – І. Стрельченко, від 2003 – Н. Сидорова.

Г. В. Цимбал

Стаття оновлена: 2006