Вуйцик Збіґнєв — Енциклопедія Сучасної України

Вуйцик Збіґнєв

ВУ́ЙЦИК Збіґнєв (Wójcik Zbigniew; 29. 10. 1922, Варшава – 22. 03. 2014, там само) – польський історик. Д-р істор. н. (1950), д-р габіліт. (1960), проф. (1983). Чл. Т-ва любителів історії (1948), Варшав. наук. т-ва (1984), Ін-ту Ю. Пілсудського в Нью-Йорку (1989). Навч. у таємному Варшав. ун-ті (1943–44), Катол. ун-ті в Любліні (1944–46), Варшав. ун-ті (1947). Працював бібліотекарем Варшав. ун-ту (1946–48), н. с. Гол. упр. держ. архівів Польщі (1950–59); від 1959 – у Ін-ті істор. наук АН Польщі: від 1971 – проф., водночас у 1972– 90 – чл. Наук. ради, 1975–83 – Архів. ради цього Ін-ту; 1988–90 – чл. Комісії істор. наук АН Польщі. Викладав у Гарвард. (1972), стажувався в Колумбій. (1979) ун-тах. Учасник міжнар. конгресів: архівістів у Флоренції (1956), славістів у Софії (1963) і Варшаві (1973), істориків у Сан-Франциско (1975). Досліджує польс.-укр. відносини 16–17 ст. Автор книг про Андрусів. договір 1667 та його основу, польс. дипломат. службу в 16–18 ст., польс.-рос. взаємини у 1667–72, історію Росії від 1533 до 1801, короля Яна ІІІ Собеського, польс. міжнар. політику відносно Туреччини і Росії у 1674–79, світ. історію 16–17 ст. Особл. визнання в укр. середовищі здобула його наук.-популярна праця про козаків у Речі Посполитій «Dzikie Pola w ogniu» (Warszawa, 1960; 1967; 1968). Опублікував з передмовою кн. «Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy» (Warszawa, 1972).

Пр.: Traktat Andruszowski 1667 roku i jego geneza. 1959; Miædzy traktatem andruszowskim a wojn tureckà. Stosunki polsko-rosyjskie 1667–1672. 1968; Historia powszechna XVI–XVII w. 1968; 1991; Dzieje Rosji 1533–1801. 1971; Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674–1679. 1976; Historia dyplomacji polskiej. T. 2. 1572–1795. 1982; Jan Sobieski 1629– 1696. 1983; Wojny kozackie w dawnej Polsce. 1989; Liberum veto. 1992 (усі – Варшава).

С. Заброварний

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
С. Заброварний . Вуйцик Збіґнєв // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30091 (дата звернення: 23.04.2021)