Гіммельфарб Георгій Львович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гіммельфарб Георгій Львович

ГІ́ММЕЛЬФАРБ Георгій Львович (08. 03. 1939, Київ) – кібернетик. Д-р тех. н. (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997). Закін. Київ. політех. ін-т (1962). Відтоді працював в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ; 1992–97 – пров. н. с.); 1997–2001 – пров. н. с. Міжнар. наук.-навч. центру інформ. технологій і систем НАНУ та Мін-ва освіти і науки України. Від 2001 – на еміграції. Наук. дослідж.: оброблення та аналіз аерокосміч. знімків земної поверхні; оброблення стереознімків і цифрова фотограмметрія; моделювання текстурних зображень; ймовірнісні моделі та методи розпізнавання зображень.

Пр.: Симметризованный подход к решению задачи автоматизации стереоизмерений в фотограмметрии // Кибернетика. 1979. № 2; Оптические читающие автоматы. К., 1980 (співавт.); Gibbs Random Fields and Compound Bayesian Decisions at the Lower Level of Digital Image Processing // Pattern Recognition and Image Analysis: Advances in Mathematical Theory and Applications. 1991. Vol. 1, № 1; Texture Modelling by Multiple Pairwise Pixel Interactions // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 1996. Vol. 18, № 11; Image Textures and Gibbs Random Fields. Dordrecht; London; Boston, 1999.

Г. І. Берестовська

Стаття оновлена: 2006