Гінтов Олег Борисович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гінтов Олег Борисович

ГІ́НТОВ Олег Борисович (22. 01. 1935, м-ко Тараща, нині місто Київ. обл.) – інженер-геофізик. Д-р геол.-мінерал. н. (1981). Держ. премія України у галузі н. і т. (1996). Закін. Київ. ун-т (1957). Працював у геофіз. експедиціях Мін-ва геології УРСР: тех. кер. та нач. партій (1957–73). Від 1973 – в Ін-ті геофізики НАНУ (Київ): зав. лаб. геофіз. вивчення докембрію (1985–92), зав. відділу палеогеодинаміки (від 1992). Наук. дослідж. у галузі інтерпретації геофіз. матеріалів та методології тектонофіз. дослідж. і динаміки земної кори.

Пр.: Структуры континентальной земной коры на ранних этапах её развития. К., 1978; Сейсмотектонофизическая модель литосферы // ГФЖ. 1987. № 6 (співавт.); Тектонофизические исследования разломов консолидированной коры. К., 1988 (співавт.); Комплексирование сейсмометрических и тектонических данных при изучении структуры и динамики литосферы // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1989. № 5 (співавт.).

Літ.: Гутерман В. Г. Годы становления Ин-та геофизики НАН Украины (1961–1978) // ГФЖ. 1995. № 6.

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2006