Гірничий нагляд Державний - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гірничий нагляд Державний

ГІРНИ́ЧИЙ НА́ГЛЯД Державний – нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами (далі – гірничі підприємства) актів законодавства, правил і норм щодо геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини. Порядок проведення Г. н. в Україні регулюється Кодексом України про надра (1994), Положенням про порядок здійснення державного гірничого нагляду (1995) та ін. нормативно-правовими актами.

Г. н. в Україні здійснюють спеціально уповноважені органи виконав. влади. Центр. органом з держ. Г. н. є Держ. департамент пром. безпеки охорони праці та гірн. нагляду Мін-ва надзвичай. ситуацій. Г. н. здійснюється шляхом проведення комплекс. обстежень гірн. підпр-в, під час яких перевіряється: повнота вивчення родовищ корис. копалин, умови їх розробки, буд-ва та експлуатації підзем. споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів вироб-ва; своєчасність та правильність введення в експлуатацію розвіданих родовищ корис. копалин; виконання вимог щодо охорони надр під час ведення робіт, пов’язаних з їх вивченням, встановлення кондицій на мінерал. сировину та експлуатації родовищ корис. копалин; правильність розробки родовищ корис. копалин, повнота видобування запасів корис. копалин і наявних у них компонентів; додержання встановленого порядку обліку запасів корис. копалин, обґрунтованість і своєчасність їх списання; додержання правил та технологій переробки мінерал. сировини; правильність і своєчасність проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і довкілля, гірн. виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами; додержання правил проведення геол. і маркшейдер. робіт під час розробки корис. копалин. Комплексні обстеження щодо розробки цінних корис. копалин проводяться не менше ніж один раз на три роки, а стосовно розробки родовищ буд. матеріалів, переробки мінерал. сировини та експлуатації підзем. споруд – один раз на п’ять років.

У разі потреби органи держ. Г. н. здійснюють також вибіркові перевірки гірн. підпр-в щодо наявності і виконання проектів ведення робіт з геол. вивчення надр, розробки родовищ корис. копалин і буд-ва підзем. споруд, заходів запобігання і усунення шкідливого впливу гірн. робіт на будинки та споруди, а також обліку, стану і руху запасів корис. копалин, перероблюваної сировини та їх втрат.

Органи держ. Г. н. погоджують відповідно до своєї компетенції: дозволи на види діяльності, пов’язані з наданням надр у користування; завдання на проектування та проектні рішення на дослідно-пром. роботи, буд-во гірн.-добув. об’єктів або підзем. споруд, об’єктів зберігання, складування, поховання шкідливих речовин, відходів вироб-ва, скидання стіч. вод, щодо додержання вимог рац. використання і охорони надр, а також об’єктів, на яких здійснюється переробка мінерал. сировини, щодо повного і комплекс. вилучення наяв. компонентів та використання її відходів; правила, інструкції та ін. нормативні документи з питань використання і охорони надр, вилучення корис. компонентів у процесі переробки мінерал. ресурсів, маркшейдер.-геодез. робіт та вивчення родовищ корис. копалин.

В. І. Голінько

Стаття оновлена: 2006