Гірничорятувальна служба - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гірничорятувальна служба

ГІРНИЧОРЯТУВА́ЛЬНА СЛУ́ЖБА – сукупність органiзацiйно об’єднаних органiв управлiння, сил та засобiв, призначених для вирiшення завдань щодо запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та окремих їх наслiдкiв, проведення пошукових, аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт на підприємствах гірничої промисловості. Засн. 28 листопада 1902 на 27-му з’їзді гірничопромисловців Пд. Росії, який прийняв постанову про створення рятувал. станцій у ряді р-нів Донбасу. Нині, згідно з «Гірничим законом України», всі гірн. підпр-ва незалежно від форми власності в період їхнього буд-ва, реконструкції, експлуатації, ліквідації або консервації обслуговуються держ. галузевими чи регіон. Г. с.

Держ. Г. с. створ. на штат. основі і є воєнізованими (Держ. воєнізована гірн.-рятув. служба; ДВГРС). Ці служби засн. на принципах єдиноначальностi, централiзацiї упр., статут. дисциплiни, особистої вiдповiдальностi. У них здійснюється спец. фіз. і псих. підготовка особового складу. Осн. задачею ДВГРС є здійснення екстрених і невідклад. заходів щодо порятунку людей, гасіння пожеж, ліквідації наслідків вибухів, раптових викидів вугілля і газу, обвалів гірських порід та виконання ін. робіт, де є необхідність у застосуванні засобів захисту органів дихання та спец. оснащення. Важливою задачею цієї служби є також контроль і нагляд за здійсненням на гірн. підпр-вах профілактич. заходів, направлених на запобігання аварій. Осн. профес. підрозділом служб є Воєніз. гірн.-рятув. загін, що має у своєму складі гірн.-рятув. взводи і спец. підрозділи забезпечення: інж.-тех. служба, газоаналіт. лабораторії, взвод депресійних, газових і теплових зйомок, реанімац.-протишок. групи тощо.

Гірн.-рятув. взвод здатний самостійно проводити аварійно-рятув. роботи в повному обсязі (порятунок людей, розвідка, ліквідація аварій та їх наслідків). Він дислокується у р-ні розташування об’єктів, які обслуговує, у радіусі звичайно не більш 15– 20 км від шахт. Взвод має у своєму розпорядженні комплекс тех. та житл. будинків, оперативні автомашини, комплект гірн.-рятув. устаткування та оснащення тощо. Первин. оператив. одиницею взводу є гірн.-рятув. відділ., здатне самостійно виконувати окремі завдання щодо ліквідації аварії.

Крім держ. Г. с., для порятунку людей і ліквідації аварії у початк. стадії розвитку на шахтах із найбільш кваліфікованих гірників та інж.-тех. працівників створюють допоміжні добровіл. гірн.-рятув. команди (станції, служби), члени яких навчені осн. прийомам ведення аварійно-рятув. робіт і підготовлені до роботи у дихал. апаратах.

В. І. Голінько

Стаття оновлена: 2006