Гіхман Ілля Йосипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гіхман Ілля Йосипович


Гіхман Ілля Йосипович

ГІ́ХМАН Ілля Йосипович (23. 03. 1949, Київ) – математик. Син Й. Гіхмана. Д-р фіз.-мат. н. (1991). Закін. Донец. ун-т (1971). Працював 1973–95 в Ін-ті приклад. математики і механіки НАНУ (Донецьк; від 1992 – пров. н. с.). Наук. дослідження: теорія ймовірностей і матем. статистика. Розробив методи дослідж. напівлінійних стохастич. систем параболіч. типу в циліндрич. областях. Емігрував до США.

Пр.: О квазилинейной стохастической задаче Гурса // Теория случайных процессов. К., 1977. Вып. 5; Одно обобщение обратного уравнения Колмогорова // Поведение систем в случайных средах. К., 1977; Об одной нелинейной стохастической граничной задаче для уравнения гиперболического типа // Граничные задачи для дифференциал. уравнений. К., 1980; Задача Коши для нелинейных параболических стохастических систем 2-го порядка // Статистика и упр. случайными процессами. Москва, 1989.

Статтю оновлено: 2006