Гіхман Йосип Ілліч | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гіхман Йосип Ілліч


Гіхман Йосип Ілліч

ГІ́ХМАН Йосип Ілліч (26. 05. 1918, м. Умань, нині Черкас. обл. – 30. 07. 1985, Донецьк) – математик. Батько І. Гіхмана. Д-р фіз.-мат. н. (1956), проф. (1959). Чл.-кор. АН УРСР (1965). Премiя iм. М. Крилова АН УРСР (1970), Держ. премiя УРСР (1982). Закiн. Київ. ун-т (1939). Працював у Київ. автомоб.-дорож. iн-тi (1945–47); Київ. ун-тi (1947–66): від 1959 – проф., 1964–66 – зав. каф. теорії ймовірностей та матем. статистики; від 1966 – у Донец. ун-ті: проф., зав. каф.; водночас зав. відділу Iн-ту приклад. математики i механiки АН УРСР (Донецьк). Один із розробників теорiї стохастичних диференцiал. рiвнянь (СДР). Сформулював заг. поняття СДР, довів теореми iснування і єдиності розв’язку, його диференцiйовнiсть за початк. умовами, одержав рiвняння Колмогорова для перехiд. ймовiрностей розв’язку СДР. Довів низку гранич. теорем для випадкових процесів і функціоналів від них, які знайшли застосування в матем. статистиці. Ввiв поняття криволiнiй. стохастич. iнтеграла та СДР із загаюванням, розвинув стохастич. аналiз для мартингальних полiв, побудував теорiю СДР з частинними похiдними.

Пр.: Введение в теорию случайных процессов: Учеб. Москва, 1965; 1977 (співавт.); Стохастические дифференциальные уравнения. К., 1968 (співавт.); Теория случайных процессов. Т. 1–3. Москва, 1971–75 (співавт.).

Літ.: Королюк В. С., Митропольский Ю. А., Скороход А. В. Иосиф Ильич Гихман (в честь шестидесятилетия) // УМН. 1978. № 3; Скороход А., Ядренко М. Гіхман Й.: Короткий огляд наук. і пед. діяльності // Теорія ймовірностей та матем. статистика. 1994. Т. 50.

Статтю оновлено: 2006