Гічов Юрій Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гічов Юрій Олександрович

ГІ́ЧОВ Юрій Олександрович (01. 01. 1948, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі промислової теплоенергетики та металургійної теплотехніки. Д-р тех. н. (1994), проф. (2001). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1972), де відтоді й працює (нині Нац. металург. академія України): від 1995 – проф. каф. пром. теплоенергетики. Досліджує високотемпературні процеси коксування та газифікації вугілля, проблеми енергозбереження в системах теплозабезпечення пром. підпр-в; розробляє системи технол. використання конвертор. газу, а також заходи зі зниження кількості викидів парник. газів у гірн.-металург. комплексі України; вдосконалює кисн.-конвертор. вироб-во сталі.

Пр.: Исследование теплообмена в слое железорудных окатышей // Металлургия и коксохимия: Респ. межвед. науч.-тех. сб. К., 1985. Вып. 88 (співавт.); О восстановлении железорудного сырья конверторным газом, отводимым без дожигания монооксида углерода // Изв. вузов. Черная металлургия. 1988. № 2 (співавт.); О нагреве металлолома отходящим газом сталеплавильных конверторов // Металлургия и коксохимия: Респ. межвед. науч.-тех. сб. К., 1988. Вып. 96; Экспериментальное исследование слоевого процесса обжига известняка // Металлург. теплотехника: Сб. науч. тр. Дн., 2003. Т. 9; Розрахунково-експериментальне дослідження джерел та систем теплопостачання: Навч. посіб. Дн., 2004 (співавт.).

О. Г. Ясєв

Стаття оновлена: 2006