Гладишев Валерій Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гладишев Валерій Павлович

ГЛА́ДИШЕВ Валерій Павлович (23. 02. 1935, м. Алма-Ата, нині Алмати) – хімік. Д-р хім. н. (1973), проф. (1978). Закін. Казах. ун-т (1957), де відтоді й працював (ст. н. с.). 1980–84 – проф. Ін-ту сталі та сплавів (Москва); 1984–96 – проф., зав. каф. неорган. хімії Мелітоп. пед. ін-ту (Запоріз. обл.); від 1996 – проф. Томського пед. ун-ту (РФ). Наук. дослідж.: електрохімія, фіз.-хім. методи аналізу, технології одержання високочистих речовин.

Пр.: Амальгамы и их применение. Алма-Ата, 1971; Аналитическая химия ртути. Москва, 1974; Продукты электрического восстановления соединения мышьяка (ІІІ) на свинцовом катоде // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1980. Т. 23, № 6; Образование ионов аммония в реакции мочевины с азотистой кислотой // Изв. РАН. Сер. хим. 1999. № 12.

Т. І. Хорошилова

Стаття оновлена: 2006