Гладких Володимир Андрiйович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гладких Володимир Андрiйович

ГЛАДКИ́Х Володимир Андрiйович (09. 06. 1941, м. Мелiтополь Запорiз. обл.) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1996), проф. (1996). Засл. діяч н. і т. України (2015). Закін. Днiпроп. металург. iн-т (1968), де відтоді й працює (нині Нац. металург. академія України): від 1994 – проф. каф. електрометалургії. Осн. наук. дослідж.: вивчення рівноваги бінарних і тернар. оксидних систем, природи хім. зв’язку марганцю, кремнію та фосфору у мономінерал. різноманітностях природ. і штуч. матеріалів, кінетики та термодинаміки відновлювал. вуглецевотерм. процесів, отримання легуючих й модифікаторів на основі рідкоземел. металів, титану, ванадію.

Пр.: Теоретические предпосылки и экспериментальные исследования применения алюмокремниевых материалов при производстве ферротитана // Проблемы металлургического производства. К., 1983 (співавт.); Проектирование электрометаллургических цехов: Учеб. пособ. К., 1987 (співавт.); Фотоэлектронноскопические исследования энергии связи основных электронных уровней фосфора в марганцевых минералах и рудах// Сб. трудов Ин-та металлургии РАН. Москва, 2002 (співавт.); Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов: Учеб. для ВУЗов. Дн., 2004 (співавт.).

О. Г. Ясєв

Стаття оновлена: 2016