Красько Ісай Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Красько Ісай Юхимович

КРАСЬКО́ Ісай Юхимович (20. 02. 1922, Харків – 02. 02. 2002, м. Рамат-Ґан, Ізраїль) – правознавець. Д-р юрид. н. (1983), проф. (1986). Учас­ник 2-ї світ. війни. Бойові на­­городи. Закін. Харків. юрид. ін-т (1949). Відтоді працював юрис­консультом; 1957–66 – нач. юрид. відділу Харків. раднаргоспу; від 1966 – у Нац. юрид. академії Укра­­їни (Харків): від 1986 – проф. каф. цивіл. права. Досліджував проблеми цивіл. і госп. права. 2000 виїхав до Ізраїлю.

Пр.: Виды государственных промыш­ленных предприятий // Рад. право. 1963. № 4 (спів­авт.); Ответственность за поставку и выпуск недоброкачественной продукции // Там само. 1965. № 5; Ак­­туальные проблемы советского хозяй­ственного права. Х., 1976; Акции и век­­селя в экономическом обороте Укра­­ины: Учебно-справоч. пособ. Х., 1999 (спів­авт.).

М. І. Панов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. І. Панов . Красько Ісай Юхимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3034 (дата звернення: 25.07.2021)