Глазко Тетяна Теодорівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Глазко Тетяна Теодорівна


Глазко Тетяна Теодорівна

ГЛАЗКО́ Тетяна Теодорівна (03. 06. 1949, м. Бердськ Новосибір. обл., РФ) – вчений-генетик. Дружина В. Глазка. Д-р с.-г. н. (2002), проф. (2003). Закін. Новосибір. ун-т (1971). Працювала в Ін-ті цитології і генетики Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, 1975–90); Ін-ті розведення і генетики тварин УААН (с. Чубинське Бориспіл. р-ну Київ. обл., 1991–96): ст. н. с., від 1994 – зав. лаб. молекуляр. генетики с.-г. тварин; від 1996 – зав. лаб. екол. стресів Ін-ту агроекології та біотехнології УААН (Київ). Вивчає вплив мінливих екол. факторів на хромосом. апарат клітин тварин різних видів, цитогенет. аномалії у с.-г. тварин та мишоподіб. гризунів.

Пр.: Генетична мінливість у поколінні великої рогатої худоби в зоні відчуження Чорнобильської АЕС // ВАН. 2001. № 11; Цитогенетичні аномалії в клітинах периферичної крові у деяких порід великої рогатої худоби // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. Т. 4. К., 2001 (співавт.); Нестабільність каріотипу і цитогенетичні аномалії у деяких видів ссавців // Агроекол. журн. 2002. № 2; Цитогенетичні аномалії у трьох видів нориць (Arvicolidae) в умовах зони відчуження Чорнобильської АЕС // Вісн. Луган. пед. ун-ту. 2002. № 1 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006