Гливенко Валерій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гливенко Валерій Іванович

ГЛИВЕ́НКО Валерій Іванович (21. 12. 1896(02. 01. 1897), Київ – 15. 02. 1940, Москва) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1928), проф. (1928). Закін. Моск. ун-т (1925). Працював у Моск. міському пед. ін-ті (1928–40, проф.). Наук. дослідж.: основи математики, матем. логіки, теорії функцій дійсної змінної і теорії ймовірностей. Показав, що подвійне заперечення кожного істин. твердження класич. логіки можна довести в «інтуїціоністській» логіці. Одночасно з А. Колмогоровим і А. Гейтінґом розробив формальну систему конструктивної логіки. У теорії функцій дав одне з найбільш заг. означень границі й дослідив будову неявних функцій, заданих за допомогою неперервних функцій; у теорії ймовірностей розробляв аксіоматизацію поняття події без застосування інтерпретації; у матем. статистиці довів теорему про рівномірну збіжність емпірич. закону розподілу до заданого теоретичного. Розробляв також теорію структур.

Пр.: Интеграл Стильтьеса. Москва; Ленинград, 1936; Курс теории вероятностей. Москва; Ленинград, 1939.

Літ.: Колмогоров А. Валерий Иванович Гливенко: Некролог // УМН. 1940. Вып. 8.

В. О. Добровольський

Статтю оновлено: 2006