Глинчук Костянтин Давидович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Глинчук Костянтин Давидович

ГЛИНЧУ́К Костянтин Давидович (08. 10. 1930, Київ) – фізик. Брат М. Глинчук. Д-р фіз.-мат. н. (1972), проф. (1984). Держ. премія в галузі н. і т. УРСР (1983). Закін. Київ. політех. ін-т (1953). Працював в Ін-ті фізики АН УРСР (1954–60); від 1960 – в Ін-ті фізики напівровідників НАНУ: 1983–91 – зав. лаб. локал. центрів у напівпровідниках, від 1991 – гол. н. с. Дослідж. у галузі фізики елементар. та інтерметаліч. напівпровідників і напівпровідник. матеріалознавства. Встановив рекомбінац. властивості домішок у різних напівпровідниках, вплив радіац. та терміч. обробки на їх характеристики, розробив нові методи контролю електрофіз. властивостей атомарних напівпровідників та інтерметаліч. сполук.

Пр.: Диффузия радиационно-стимулированных собственных точечных дефектов в арсениде галлия // Кристаллография. 1996. Т. 31, вып. 3; Гашение атомами меди обусловленной дефектами ЕL 2 люминесценции в арсениде галлия // ФТП. 1997. Т. 31, вып. 9; Analysis of luminescence method applicability for determination of Cd1-xZnxTe composition // Semiconductor Physics. Quantum Electronics and Optoelectronics. 2002. Vol. 6, № 2; Особенности определения концентрации мелких примесей в полупроводниках из анализа спектра краевой люминесценции // ФТП. 2003. Т. 37, вып. 2 (усі – у співавт.).

М. Я. Валах

Статтю оновлено: 2006