Глоба Леонід Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Глоба Леонід Іванович


Глоба Леонід Іванович

ГЛО́БА Леонід Іванович (16. 10. 1933, с. Круподеринці Погребищен. р-ну Вінн. обл.) – мікробіолог. Д-р мед. н. (1988). Держ. премія України у галузі н. і т. (2000). Закін. Київ. мед. ін-т (1959). Відтоді працював лікарем; 1962–69 – у Київ. НДІ інфекц. захворювань; від 1969 – в Ін-ті колоїд. хімії та хімії води НАНУ (Київ): 1992 – зав. лаб., 1993–2002 – зав. відділу мікробіології очистки води, від 2003 – гол. н. с. Наук. інтереси пов’язані з використанням мікроорганізмів у біотехнологіях охорони довкілля від забруднення ксенобіотиками. Вивчив фіз.-хім. властивості бактерій і вірусів та агрегативну стабільність їх дисперсій, розробив наук. основи взаємодії мікроорганізмів із високодисперс. мінерал. сорбентами, запропонував фіз.-хім. та біол. методи інтенсифікації технологій очищення природ. і стіч. вод.

Пр.: Получение интерферона с инактивированным вирусом гриппа и некоторые свойства препарата. К., 1967; Использование адгезионных и адсорбционных процессов для удаления из воды взвесей и микроорганизмов. К., 1973; Научные основы и гигиеническая эффективность очистки воды от микроорганизмов с помощью минеральных сорбентов. К., 1988; Интенсификация очистки природных, сточных вод и культуральных жидкостей от микроорганизмов с помощью минеральных сорбентов // ХТВ. 1989. Т. 11, № 11; Научное обоснование, разработка и внедрение в практику новых биотехнологий очистки воды // Там само. 1998. Т. 20, № 1 (співавт.).

Літ.: Л. І. Глоба (до 70-річчя від дня народження) // МКЖ. 2003. Т. 65, № 5.

Статтю оновлено: 2006