Глобус - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Глобус

«ГЛО́БУС» – картографічне видавництво. Засн. на поч. 1920-х рр. у Відні для надання допомоги Уряду УНР у встановленні дипломат. зв’язків з країнами Європи. Ставило за мету засобами картографії показати природні багатства і екон. можливості України. Було виготовлено 7 карт: істор.; етногр.; адм.; природ. багатств; шляхів; розселення українців у світі; імпорту і експорту хліба в Європі, а також підготовлено альбом з картограмами і статист. даними про наявність с.-г. продукції в Україні. Через матер. труднощі «Г.» об’єднався з вид-вом «Вернигора».

Літ.: Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917– 1923). К., 1996.

ДА: ЦДАВО України. Ф. 2582, оп. 2, спр. 46, арк. 27, 31.

М. О. Гринько

Стаття оновлена: 2006