Глущенко Андрій Арсенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Глущенко Андрій Арсенович


Глущенко Андрій Арсенович

ГЛУ́ЩЕНКО Андрій Арсенович (15. 03. 1926, с. Бурти, нині Кагарлиц. р-ну Київ. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1970), проф. (1972). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. ун-т (1956), де й працював: 1973–88 – зав. каф. матем. фізики, від 1988 – проф., водночас 1973–82 – декан ф-ту підвищення кваліфікації викладачів ВНЗів. Від 2004 – на пенсії. Наук. дослідж. пов’язані з теорією крайових задач матем. фізики, зокрема розробленням наближених методів розв’язування просторових крайових задач механіки суцільних середовищ, а також обернених і нелінійних крайових задач.

Пр.: Некоторые пространственные задачи теории фильтрации. К., 1970; Один наближений метод розв’язування нестаціонарних задач математичної фізики // Доп. АН УРСР. Сер. А. 1975. № 6; Некоторые обратные краевые задачи нелинейной фильтрации // Изв. вузов. Математика. 1984. № 10 (співавт.); Розв’язок однієї задачі теорії фільтрації з частково недовизначеними крайовими умовами // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. наук. 1996. Вип. 1 (співавт.).

Літ.: Механіко-математичному факультету – 60. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2000.

Статтю оновлено: 2006