Глущенко Іван Євдокимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Глущенко Іван Євдокимович


Глущенко Іван Євдокимович

ГЛУ́ЩЕНКО Іван Євдокимович (28. 07. 1907, м-ко Лисянка Звенигород. пов. Київ. губ., нині смт Черкас. обл. – 04. 12. 1987, Москва) – фахівець у галузі генетики і селекції рослин. Д-р біол. н. (1947), проф. (1948), акад. ВАСГНІЛ (1956). Сталін. премії (1943, 1950), премія ім. О. Баха АН СРСР (1951), золота медаль ім. І. Мічуріна ВАСГНІЛ (1955). Закін. Харків. агроекон. ін-т (1930), навч. в Харків. с.-г. ін-ті (1930–36). У 1939–65 працював в Ін-ті генетики АН СРСР: від 1941 – зав. лаб. генетики рослин; водночас 1949–54 – учений секр. Президії АН СРСР. Від 1965 – у системі ВАСГНІЛ: 1965– 75 – зав. лаб. експерим. біології с.-г. рослин Ґрунтового ін-ту; 1976–86 – зав. лаб. біології розвитку рослин Всесоюз. ін-ту приклад. молекуляр. біології та генетики; 1986–87 – ст. н. с.-консультант лаб. біології розвитку с.-г. рослин ВНДІ с.-г. біотехнології (усі – Москва). Вивчав питання дальньо- і близькоспорідненого розведення рослин-перехреснозапильників, вегетат. гібридизації пасльонових, умов зберігання і культури картоплі верхівками в умовах Пд. (Киргиз. РСР), генет. різноякісності тканин у рослин. Автор низки сортів озимої (Іген 3) і ярої пшениці. Похов. у Лисянці, де його іменем названо одну з новоутвор. вулиць.

Пр.: К вопросу о межсортовой гибридизации ржи // Докл. ВАСХНИЛ. 1945. № 4–5; Вегетативная гибридизация растений. Москва, 1948; Мичуринская агробиологическая наука и ее основные принципы. Москва, 1950; Клоновая селекция картофеля. Москва, 1956 (співавт.); У зарубежных друзей. Москва, 1957; Творці радянської агробіології. К., 1959; Наследственность и изменчивость культурных растений. Москва, 1961; Страны, встречи, ученые: Записки биолога. Москва, 1963; Генетическая природа некоторых трансформируемых форм пшеницы // Докл. ВАСХНИЛ. 1978. № 7 (співавт.).

Літ.: К 70-летию академика ВАСХНИЛ Ивана Евдокимовича Глущенко // ВСХН. 1977. № 7; Биологи; Липшиц.

Статтю оновлено: 2006