Гнесін Георгій Гдалевич | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гнесін Георгій Гдалевич


Гнесін Георгій Гдалевич

ГНЕ́СІН Георгій Гдалевич (06. 04. 1932, Київ – 23. 10. 2016, там само) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1972), проф. (1982), чл.-кор. НАНУ (1990). Держ. премії УРСР у галузі н. і т. (1969, 1989), премія ім. І. Францевича НАНУ (2001). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2003). Закiн. Київ. полiтех. iн-т (1955). Відтоді працював в Iн-тi проблем матерiалознавства НАНУ (Київ): зав. (1975– 2002), пров. н. с. (від 2002) відділу неоксид. тугоплавких матеріалів та функціон. кераміки. Наук. працi присвячені проблемам порошкової металургiї i неоксид. керамiки. Розробив нову генерацію неоксид. кераміч. матеріалів високої якості для застосування у металообробці, машинобудуванні, лазер. техніці, електроніці та ін. галузях сучас. пром-сті.

Пр.: Карбидокремниевые материалы. Москва, 1977; Бескислородные керамические материалы. К., 1987; Керамические инструментальные материалы. К., 1991 (співавт.); Solid solution of carbon in β-SiC // Materials Letters. 1998. № 2 (співавт.); Планарные углеродные дефекты в структуре кубического карбида кремния // Доп. НАНУ. 2002. № 2 (співавт.); Тенденция развития неоксидных керамических материалов на основе карбида и нитрида кремния // Прогрес. матеріали і технології. К., 2003. Т. 2.

Статтю оновлено: 2017