Гнусін Микола Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гнусін Микола Петрович


Гнусін Микола Петрович

ГНУ́СІН Микола Петрович (19. 11. 1919, м. Шуя, нині Іванов. обл., РФ) – хімік-технолог. Д-р хім. н. (1959), проф. (1960). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Ленінгр. технол. ін-т (1950). Працював 1953–61 у Білорус. ін-ті інж. залізн. транспорту (м. Гомель); 1961–67 – зав. лаб. електрохімії Ін-ту фіз.-хім. основ переробки мінерал. сировини Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, РФ); 1967–71 – зав. відділу електрохім. методів демінералізації води Ін-ту колоїд. хімії та хімії води АН УРСР (Київ); від 1971 – зав. каф. фіз. хімії Кубан. ун-ту (м. Краснодар, РФ). Г. один із перших рад. електрохіміків розробляв проблеми іон. обміну. Започаткував новий наук. напрям – електрохімія іонітів. Розробив теорію поляризації, яка дає змогу розрахувати електр. поля в електролітах. Встановив закон розподілу металу в жорсткому шарі електроосадж. металів.

Пр.: Вентильный эффект диффузии для металла, погруженного в раствор своих ионов // ЖФХ. 1965. № 3; Влияние постоянного электрического поля на равновесные процессы в ионообменных колонках // Там само. 1967. № 5 (співавт.); Равномерность распределения толщины покрытий при нестационарных режимах электролиза // Защита металлов. 1967. № 1 (співавт.); Электропроводность ионообменных колонок со смешанным слоем ионитов // ЖФХ. 1968. № 1 (співавт.); Основы теории расчета и моделирования электрических полей в электролитах. Новосибирск, 1972 (співавт.); Электрохимия гранулированных ионитов. К., 1972 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006