Голян-Нікольський Антон Юлійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Голян-Нікольський Антон  Юлійович

ГОЛЯ́Н-НІКО́ЛЬСЬКИЙ Антон Юлійович (21. 08. 1907, м. Сокаль, нині Львів. обл. – 29. 07. 1977, Київ) – історик техніки. Канд. тех. н. (1946). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. маш.-буд. ін-т (1931), де відтоді й працював; від 1934 – у Київ. політех. ін-ті (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1936–37 – заст. декана мех. ф-ту, 1938–41 – ф-ту хім. машинобудування, 1947 – зав. каф. теорії механізмів і машин, 1948–58 – зав. каф. історії техніки, від 1958 – доц. каф. теорії механізмів і машин, згодом – доц. хім.-технол. ф-ту. Досліджував питання теорії механізмів і машин, проблеми тех. естетики, історії техніки. Виступав з доповідями на багатьох наук. конф. з історії науки і техніки, брав участь у роботі Варшав. (1965) і Моск. (1971) міжнар. конгресів з історії науки. Автор ґрунтов. курсу «История техники», надрук. у Києві (ч. 1 – 1953, ч. 2 – 1957).

Пр.: З історії заснування Київського політехнічного інституту // Нариси з історії техніки. К., 1955. Вип. 2; Техніка майбутнього. К., 1959; Вік великих надій. К., 1964 (співавт.); Киевский политехнический институт // Вопр. истории естествознания и техники. Москва, 1976. Вып. 4 (співавт.).

Літ.: Добровольський В. О. З досвіду викладання історії техніки в КПІ // Дослідж. з історії техніки: Зб. наук. пр. К., 2004. Вип. 4.

В. О. Добровольський

Стаття оновлена: 2006