Гомоляко Ірина Володимирівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гомоляко Ірина  Володимирівна

ГОМОЛЯ́КО Ірина Володимирівна (02. 06. 1946, Київ) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1990), проф. (2004). Держ. премія України у галузі н. і т. (1994). Закін. Київ. мед. ін-т (1970). Відтоді – у Київ. НДІ фтизіатрії та пульмонології: від 1979 – ст. н. с., 1991 – гол. н. с.; відтоді – в Ін-ті хірургії та трансплантології АМНУ (Київ): зав. лаб. патоморфології та цитології. Досліджує кількісні аспекти морфогенезу хроніч. захворювань травного каналу, респіратор. та судин. систем, а також трансплантац. патології; розробляє методи патоморфол. комп’ютер. діагностики.

Пр.: Пульмонология: Справоч. пособ. К., 1985 (співавт.); Этиология и патогенез аневризмы брюшной части аорты // КХ. 1995. № 7 (співавт.); Особливості роботи лабораторії патоморфології та цитології в багатопрофільній хірургічній клініці // Там само. 1997. № 3–4 (співавт.); Циліндроклітинна метаплазія епітелію стравоходу при рефлюксній хворобі // ЛС. 2001. № 1 (співавт.); Морфологічна діагностика Helicobacter pylori infection // Лабораторна діагностика. 2002. № 4; Особливості післяопераційного ураження легенів // КХ. 2003. № 4–5 (співавт.).

М. Ю. Нечитайло

Стаття оновлена: 2006