Гомоннай Олександр Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гомоннай Олександр Васильович


Гомоннай Олександр  Васильович

ГОМОННА́Й Олександр Васильович (03. 07. 1957, Ужгород) – фізик. Син В. Гомонная. Д-р фіз.-мат. н. (2004). Закін. Ужгород. ун-т (1978). Працював у ВНДІ монокристалів (Харків, 1982), СКБ засобів аналіт. техніки (Ужгород, 1983), СКТБ з експерим. вироб-вом Ін-ту ядер. дослідж. АНУ (1984–92). Від 1992 – в Ін-ті електрон. фізики НАНУ (Ужгород): пров. н. с. Досліджує способи підвищення радіац. стійкості силікат. скла та радіац.-терміч. обробки легованих монокристалів, інтерферометр. аналізатори, стійкі до впливу зовн. факторів. Виявив розупорядкування кристаліч. ґратки напівпровідників А2В6 та А3В5, обумовлене високоенергет. електрон. опроміненням; встановив особливості раманів. розсіювання у напівпровідник. нанокристалах на основі халькогенідів; встановив заг. закономірності зміни процесів оптич. поглинання у нанокристалах CdS1-xSex, інкорпорованих у боросилікатну матрицю.

Пр.: Расщепление фазового перехода в сегнетоэлектрических твердых растворах // ФТТ. 1981. Т. 23, № 12 (співавт.); High-energy electron irradiation effects on CdS1-xSex quantum dots in borosilicate glass // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 65, № 24 (співавт.); Raman and x-ray diffraction studies of nanometric Sn2P2S6 crystals // J. Physics: Condensed Matter. 2003. Vol. 15, № 37 (співавт.); Resonant Raman studies of compositional and size dispersion of CdD1-xSex nanocrystals in glass matrix // Там само. 2004. Vol. 16, № 49 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006