Гонський Ярослав Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гонський Ярослав  Іванович

ГО́НСЬКИЙ Ярослав Іванович (31. 01. 1930, м-ко Войнилів, нині смт Калус. р-ну Івано-Фр. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1984), проф. (1986). Закін. Івано-Фр. мед. ін-т (1959). Працював лікарем. Від 1962 – в Івано-Фр. мед. ін-ті: від 1972 – доц.; від 1986 – у Терноп. мед. ун-ті: зав. каф. біохімії, від 1998 – зав. каф. мед. хімії. Вивчає окиснюв. процеси в організмі та проблему їхньої регуляції за допомогою антиоксидантів та ентеросорбентів. Розробив нові методи корекції біохім. процесів.

Пр.: Влияние хлорида кадмия на интенсивность тканевого дыхания // УБЖ. 1980. Т. 52, № 6; Стан вільнорадикального окислення і антиоксидної системи у щурів з токсичним ураженням печінки // Там само. 1991. № 5; Антиокислительное действие диметилсульфоксида при остром поражении печени тетрахлорметаном // Вопр. мед. химии. 1992. № 2; Тлумачний довідник з медико-біохімічної термінології. Т., 1997 (співавт.); Проблеми викладання біохімії у вищій медичній школі // Мед. освіта. 1999. № 1 (співавт.); Біохімія людини: Підруч. Т., 2001 (співавт.).

І. М. Кліш

Статтю оновлено: 2006