Гонський Ярослав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Гонський Ярослав Іванович

ГО́НСЬКИЙ Ярослав Іванович (31. 01. 1930, м-ко Войнилів, нині смт Калус. р-ну Івано-Фр. обл. – 26. 10. 2017, Тернопіль) – лікар. Д-р мед. н. (1984), проф. (1986). Закін. Івано-Фр. мед. ін-т (1959). Працював лікарем. Від 1962 – в Івано-Фр. мед. ін-ті: від 1972 – доц.; від 1986 – у Терноп. мед. ун-ті: зав. каф. біохімії, від 1998 – зав. каф. мед. хімії. Вивчав окиснюв. процеси в організмі та проблему їхньої регуляції за допомогою антиоксидантів та ентеросорбентів. Розробив нові методи корекції біохім. процесів.

Пр.: Влияние хлорида кадмия на интенсивность тканевого дыхания // УБЖ. 1980. Т. 52, № 6; Стан вільнорадикального окислення і антиоксидної системи у щурів з токсичним ураженням печінки // Там само. 1991. № 5; Антиокислительное действие диметилсульфоксида при остром поражении печени тетрахлорметаном // Вопр. мед. химии. 1992. № 2; Тлумачний довідник з медико-біохімічної термінології. Т., 1997 (співавт.); Проблеми викладання біохімії у вищій медичній школі // Мед. освіта. 1999. № 1 (співавт.); Біохімія людини: Підруч. Т., 2001 (співавт.).

І. М. Кліш

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
І. М. Кліш . Гонський Ярослав Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30782 (дата звернення: 23.04.2021)