Гончаренко Василь Юхимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гончаренко Василь Юхимович


Гончаренко Василь  Юхимович

ГОНЧАРЕ́НКО Василь Юхимович (07. 02. 1935, с. Нова Водолага, нині смт Харків. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1995), проф. (2003). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1959). Відтоді працював на вироб-ві; 1962–64 – ст. н. с. Івано-Фр. с.-г. дослід. станції; від 1967 – в Ін-ті овочівництва і баштанництва УААН (с. Селекційне Харків. р-ну Харків. обл.): від 1974 – зав. лаб. агрохімії, водночас 1986–95 – заст. дир. з наук. роботи. Розробив систему удобрення овочевих культур у Лісостепу України, яка дає можливість зменшити дози внесення мінерал. добрив під окремі овочеві культури з збереженням якості урожаю.

Пр.: Удобрение овощных и бахчевых культур в Лесостепи Украины: Метод. указания. Х., 1979; Індустріальні технології виробництва овочів. К., 1986; Оптимізація азотного живлення рослин при інтенсивних технологіях. К., 1992; Шляхи підвищення родючості ґрунтів в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва: Рекомендації. К., 1999; Сучасні технології в овочівництві. Х., 2001; Насінництво і насіннєзнавство овочевих і баштанних культур. К., 2003 (усі – співавт.).

Статтю оновлено: 2006