Гончаренко Володимир Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гончаренко Володимир Дмитрович


Гончаренко Володимир  Дмитрович

ГОНЧАРЕ́НКО Володимир Дмитрович (13. 10. 1946, м. Красноград Харків. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1992), проф. (1993), чл.-кор. АПрНУ (1996). Засл. діяч н. і т. України (2004). Держ. премія України в галузі н. і т. (2002). Орден «За заслуги» 3-го (2018) ступ. Закін. Харків. юрид. ін-т (1973), де відтоді й працює (нині Нац. юрид. академія України): від 1992 – зав. каф. історії держави і права України та зарубіж. країн. Вивчає історико-правові проблеми укр. державності, зокрема питання держави і права Київ. Русі-України у період феодал. роздробленості (12–14 ст.), орг-цію і діяльність органів держ. влади України в 1917–37. Співавтор підручника для ВНЗів «Історія держави і права України» (ч. 1–2, К., 1996, 2000, 2003).

Пр.: Государство и право Руси в период зарождения и становления феодальных отношений (VI – начало XII вв.) // История государства и права УССР: В 3 т. Т. 1. К., 1987; Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – верховный орган власти УССР в 1917–37 гг. К., 1990; Тернистий шлях до незалежності // Вісн. АПрНУ. 1996. № 7; Становлення і розвиток Верховного Суду України // Вісн. Верхов. Суду України. 2003. № 1 (співавт.); Зміни в системі центральних органів влади Росії внаслідок буржуазно-демократичної революції 1905–1907 рр. // Вісн. АПрНУ. 2005. № 2.

Статтю оновлено: 2018