Гончаренко Володимир Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гончаренко Володимир  Михайлович

ГОНЧАРЕ́НКО Володимир Михайлович (09. 09. 1939, с. Струмок, нині Татарбунар. р-ну Одес. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1989), проф. (1990). Закін. Одес. с.-г. ін-т (1964), де відтоді й працює (нині аграр. ун-т): від 1992 – зав. каф. зоогігієни та технології вироб-ва продукції тваринництва. Наук. дослідж.: теор. і практичні аспекти біоген. міграції сполук ртуті в системі ґрунт–вода–корми–організм тварин, прогнозування забруднень довкілля ртуттю. Обґрунтував технологію приготування і впровадження пектиновміщувал. препаратів з відходів вироб-ва для виведення сполук ртуті з організму с.-г. тварин і птахів.

Пр.: Біогенна міграція сполук ртуті в системі ґрунт–вода–корми–організм телят // Зб. наук. пр. Одес. с.-г. ін-ту. 1998; Ефективність використання пектиновміщувального препарату в птахівництві: Рекомендації // Там само. 1999; Біогенна міграція сполук ртуті в навколишньому середовищі та її вплив на організм великої рогатої худоби // Аграр. вісн. Причорномор’я. О., 2000. Вип. 4(9).

Є. М. Агапова

Статтю оновлено: 2006