Гончаренко В’ячеслав Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гончаренко В’ячеслав  Олександрович

ГОНЧАРЕ́НКО В’ячеслав Олександрович (05. 06. 1941, Дніпропетровськ) – геофізик. Д-р тех. н. (2001). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1963). Працював у ньому (1964–68), у Дніпроп. відділ. Ін-ту мінерал. ресурсів (1970–72). Від 1972 – в Ін-ті геотех. механіки НАНУ (Дніпропетровськ; від 2001 – пров. н. с.). Напрями наук. діяльності: розроблення та впровадження методів автоматизов. прогнозу гірн.-геол. умов вугіл. родовищ із застосуванням комп’ютер. засобів; вивчення петрофіз. взаємозв’язків осн. показників викидонебезпечності вугіл. пластів і вміщуючих порід та їх геофіз. параметрів.

Пр.: Руководство по прогнозу выбросоопасности угольных пластов и вмещающих пород по данным геофизических исследований геолого-разведочных скважин в Донецком бассейне. Москва, 1989 (співавт.); Руководство по применению метода локального прогноза выбросоопасности горных пород по геолого-геофизическим данным. Дн.; Д., 1990 (співавт.); Основы технологии объединенного прогноза выбросоопасности углепородного массива шахт // Наук. вісн. Нац. гірн. академії України. 2001. № 5; Перспектива изучения газодинамических процессов в системе «уголь–газ» с позиции квантовой статистической механики // Геотех. механика: Сб. науч. тр. Ин-та геотех. механики НАНУ. 2002. № 36 (співавт.).

Н. В. Осіння

Стаття оновлена: 2006