Колосова Вiкторiя Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Колосова Вiкторiя Петрівна

КО́ЛОСОВА Вiкторiя Петрівна (10. 08. 1923, м. Бар, нині Вiнн. обл. – 16. 03. 2010, Київ) – літературознавець. Канд. фiлол. н. (1963). Закiн. Київ. ун-т (1948). Відтоді працювала в Ін-ті археології АН УРСР; 1950–57 – у ред. «Блокнота агітатора» ЦК КПУ; 1960–79 – в Ін-тi літ-ри АН УРСР (усі – Київ): від 1971 – ст. н. с. Авторка моногра­фії «Климентій Зіновіїв: Життя і творчість» (1964), розділів до «Історії української літератури» (у 8-ми т., т. 1, 1967); розвідки «Давня українська поезія» у колектив. зб. «Художність давньої української літератури» (1971); низки статей з текстології, поетики укр. віршування, історії фі­­лос. думки в Україні, укр.-рос.-білорус. літ. зв’язків та становлення сх.-слов’ян. книгодрукування. Брала участь у підготовці текстів і коментарів до зібрання творів І. Франка у 50-ти т. (1980, т. 30; 1983, т. 39, 40; 1984, т. 41–42). Співупорядниця кн. «Вiршi. Приповiстi посполиті» К. Зiновi­їва (1971), «Твори» I. Величковського (1972), зб. «Українська по­­езія: Кінець XVI – початок XVII ст.» (1978). Усі зазначені книги опубл. у Києві.

Пр.: Преемники Ивана Федорова в Беларуси и на Украине // Иван Фе­­до­­ров и восточнославян. книгопечатание. Минск, 1984; Идеологические предпо­сылки деятельности острожского круж­­ка: Герасим Смотрицкий как редактор-полемист // Федоров. чтения. 1981 г. Москва, 1985; К вопросу о втором юж­но­­славянском влиянии на Украине и в Белоруссии: философско-филологи­чес­кая концепция Острожского кружка // Славян. культуры и мировой куль­­тур. процесс. Минск, 1985; «Слово на ере­­тики» Козьмы Пресвитера в преди­словии к Острожской Библии Ивана Фе­­дорова // Федоров. чтения. 1983 г. Мос­­ква, 1987.

Літ.: Пам’яті колеги. Вікторія Колосо­ва (10 серпня 1923 – 16 березня 2010): [Некролог] // Україна модерна. 2010. № 5(16).

Г. І. Павленко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. І. Павленко . Колосова Вiкторiя Петрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3087 (дата звернення: 13.05.2021)