Гончарова Лариса Сергіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гончарова Лариса  Сергіївна

ГОНЧАРО́ВА Лариса Сергіївна (25. 07. 1927, м. Климавічи, нині Могильов. обл., Білорусь) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1988). Навч. у Моск. мед. ін-ті (1944–48), закін. Сталінград. мед. ін-т (нині Волгоград, РФ, 1949). Працювала лікарем; у Харків. мед. ін-ті (1952–66); зав. лаб. патол. морфології та експерим. хірургії Ін-ту заг. та невідклад. хірургії АМНУ (Харків, 1966–2002). Осн. напрям наук. дослідж. – патоморфологія та морфогенез серц.-судин. патології та хірург. гастроентерології. Авторка морфол. експрес-методу визначення розповсюдженості і глибини ішеміч. пошкоджень скелет. м’язів, розробленого на основі біопсії; співавторка методу морфометрич. аналізу і побудови інфом.-ентропій. моделей, що дають можливість кількісно оцінювати динаміку патол. процесів на ультраструктур. рівні.

Пр.: К вопросу о пневмоцистной пневмонии // Арх. патологии. 1967. № 4; Оценка жизнеспособности конечности и тяжести ишемических повреждений при острой непроходимости магистральных артерий // КХ. 1980. № 11; Заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы // Руководство по гастроэнтерологии. Х., 1990; Кардиоспазм и его лечение. Х., 1995 (співавт.); Моделирование желчнокаменной болезни и ее осложнений в эксперименте // Новое в патогенезе мультицентрических заболеваний. Т. 1. Х., 1997.

М. М. Черненко

Стаття оновлена: 2006