Гончарська книгозбірня України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гончарська книгозбірня України

ГОНЧА́РСЬКА КНИГОЗБІ́РНЯ УКРАЇ́НИ Засн. 1987 як Респ. спеціалізов. б-ка з проблем гончарства України та ін. країн; входить до складу Гончарства українського Музею-заповідника національного в смт Опішня Зіньків. р-ну Полтав. обл. Від 1995 – сучасна назва. Створ. з метою популяризації книг, період. вид. у галузях гончарства і керамології, ін. матеріалів, що сприяють відродженню істор. самосвідомості, традицій укр. народу. Відділи книгозбірні: інформ.-бібліографічний, періодики (вітчизняної, зарубіжної), стародруків, комплектування, темат. картотека «Гончарство», абонемент, чит. зал, книгосховище. Заг. кількість фондів – бл. 65 тис. прим. укр., рос., нім., англ. та ін. мовами. Має багату колекцію літ-ри з історії, археології, мист-ва, традиц. ремесел і промислів, музеєзнавства; представлено твори з питань філософії, економіки, держави і права, релігії, літературознавства, публіцистики, художню літ-ру; довідк.-енциклопед. вид. (понад 1000 томів). Серед унікал. вид. – «Живая старина», «Кієвская старина», «Записки императорской Академии наук», «Известия императорской археологической комиссии», «Известия Императорского Русского географического общества», «Етнографічний збірник», «Хроніка Наукового товариства ім. Т. Шевченка»; документи Полтав. губ. земства, звіти повіт. земств. У фондах б-ки – колекції книг мистецтвознавців, нар. гончарів, дослідників гончарства, етнографів, зокрема В. Гудака, Т. Демченка, Ю. Лащука, Л. Орел, О. Пошивайла, П. Ротача, О. Селюченка, О. Тищенка. Надходять спеціалізовані зарубіжні вид., зокрема «Стекло и керамика», «Огнеупоры и техническая керамика» (РФ), «Ceramic art and crafts» та «Ceramic Monthly» (США), «Ceramic Review», «Studio Pottery» (Велика Британія), «La Revue de la céramique et du verre» і «La céramique moderne» (Франція), «Faenza» (Італія), «Keramik Magazin» (Німеччина), «Keramika» (Нідерланди), «Pottery in Australia» (Австралія). Від 2000 б-ка видає наук. щорічник «Бібліографія українського гончарства». Зав. – Г. Панасюк (від 1998).

Літ.: Панасюк Г. Гончарській книгозбірні України – 75 років // Укр. керамол. журн. 2002. № 4; Андрушенко О. Гончарська книгозбірня України // БВ. 2002. № 5.

О. О. Андрушенко

Стаття оновлена: 2006